MENU

"ฝายชุมชนคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ป่า คืนชีวิตให้ชาวบ้าน เรามีน้ำกินน้ำใช้ทั้งปี ถึงจะหน้าแล้งแต่ก็ยังมีน้ำไว้เพาะปลูก"ข้อมูลชุมชน

บ้านสามขา อยู่ติดกับเขตป่าไม้ โดยรอบยังคงความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสมุนไพรมากกว่า 200 ชนิด นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินสำรวจป่าธรรมชาติ รวมไปถึงร่วมทำฝายกั้นน้ำ ซึ่งสิ่งที่หล่อเลี้ยงป่าและคนในชุมชน รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับภาคเหนือและหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัด การทรัพยากรน้ำ เป็นรางวัลการันตีถึงการเป็นชุมชนเข็มแข็งที่ยังคงวิถีชีวิตเรียบง่าย พอเพียง มีโฮมสเตย์ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว พร้อมกับกิจกรรมการทำนา ที่จะได้เรียนรู้การดำนา การตีข้าว ชมการแกะสลักไม้ เป็นม้าและกวาง ผ้าทอพื้นบ้าน ทั้งผ้าตีนจก ผ้าซิ่น ทำผ้านุ่ง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมไหล่ มีข้าวหอมอินทรีย์ปลอดสารพิษ และได้เลือกซื้อสมุนไพรบ้านสามขา เช่น ยาหม่อง ลูกประคบ และชาข้าว ซึ่งทำขึ้นตามต้นตำรับสำรับยาภูมิปัญญาชาวบ้าน

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

วัดบ้านสามขา

วัดแห่งนี้เคยเป็นที่จำพรรษาของเจ้าพ่อทิพย์ปาละวีรบุรุษที่กอบกู้เมืองลำปางในช่วงไทยใหญ่บุกตีเมืองลำปาง พอศึกสงบลง เจ้าพ่อทิพย์ปาละจึงกลับมาบวชที่วัดแห่งนี้ กระทั่งได้เป็นเจ้าอาวาสและมรณภาพ

อ่างเก็บน้ำห้วยสามขา

เป็นแหล่งน้ำทางการเกษตรของชาวบ้านสามขา เคยตื้นเขินมากในช่วงปี 2540 กระทั่งชาวบ้านได้ฟื้นฟูโดยการสร้างฝายตั้งแต่แหล่งต้นน้ำ ทำให้มีน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้น ระบบนิเวศโดยรอบกลับมาอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญ

ฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว)

เป็นวิธีการชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง มีกระจายอยู่ทั่วผืนป่า สร้างความชุ่มชื้นให้กับต้นน้ำลำธาร และช่วยเพิ่มน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มากขึ้นได้อีกด้วย

ข้อแนะนำ

นักท่องเที่ยวจะได้ทำกิจกรรมทางการเกษตรและการทำฝาย ควรแต่งกายด้วยชุดที่คล่องแคล่ว มิดชิด หรือนำชุดมาเปลี่ยน พกสเปรย์กันยุงติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่เดินสำรวจป่า

การเดินทาง

จากตัวเมืองลำปางใช้ทางหลวงหมายเลข 11 มุ่งไปตำบลวังเงิน เลี้ยวขวาตรงแยกดอยพระบาท ขับตรงไปเรื่อยๆ ผ่านร้านกาแฟถิ่นไทยและตรงไป จนถึงป้อมตำรวจดอนไฟให้เลี้ยวซ้าย ขับตรงไปตามทางในหมู่บ้านจนถึงชุมชนสามขา

เบอร์ติดต่อ

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านสามขา

0966328992

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.