MENU

"พวกเรานี่ขาดอีแต๊กไม่ได้เลย เมื่อก่อนเราใช้รถลากยาวๆ เวลาจะขึ้นเขาลงเขาต้องเข็นกันใหญ่ เวลาฝนตก ถนนลื่นก็ขับลำบาก ไปยาก แต่รถอีแต๊กนั่งคนเดียวขับไปเลย ขึ้นเขาลงเขา ฝ่าทุ่ง ผ่านหนองน้ำ ลุยได้หมด สบายมาก"ข้อมูลชุมชน

คีรีวงกต แปลว่าภูเขาล้อมรอบ เป็นชุมชนที่อยู่ในท่ามกลางหุบเขา บริเวณรอยต่อจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และเลย พ.ศ.2540 ได้ริเริ่มการท่องเที่ยว โดยเน้นธรรมชาติ วิถีชีวิต และอาหารท้องถิ่น ชาวคีรีวงกตส่วนใหญ่ทำการเกษตร ปลูกข้าว ยางพารา กล้วย มัน มีเอกลักษณ์ในการท่องเที่ยวที่เรียกว่า ล่องแก่งอีแต๊ก ใช้รถอีแต๊กตะลุยธารน้ำ พานักท่องเที่ยวชมธรรมชาติ เช่น น้ำตกห้วยช้างพลาย พร้อมอาหารมื้อพิเศษเป็นแกงส้มที่ใช้หยวกกล้วยป่า ต้มในกระบอกไม้ไผ่ กินกับส้มตำไก่ย่างด้วยช้อนไม้ไผ่ ขาดไม่ได้คือ ข้าวเหนียวสามหอม ที่ห่อด้วยใบเตยและใบตองป่า หุงในกระบอกไม้ไผ่ ให้บรรยากาศพื้นบ้านท่ามกลางผืนป่า เนื่องจากคนในชุมชนมาจากหลายจังหวัด จึงยังคงวิถีดั้งเดิม ทั้งการจักสานเตียงนั่ง ทำไม้กวาด หรือการล่าสัตว์

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

น้ำตกห้วยช้างพลาย

น้ำตกขนาดเล็กท่ามกลางภูเขา เป็นต้นน้ำของแม่น้ำที่ไหลผ่านชุมชน มีทั้งจุดที่น้ำตื้นและลึก ถือเป็นจุดชมวิวของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนคีรีวงกต

จุดชมวิว

จุดชมวิวคีรีวงกต เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของหมู่บ้านคีรีวงกต โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว จะมีทะเลหมอกที่สวยงาม ที่จุดชมวิวจะมีต้นสตรอเบอรรี่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับบ้านเป็นของ ฝากได้

วัดป่าภูก้อน

ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางขุนเขา ได้รับการเลือกให้เป็น Unseen Thailand และ Dream Destination ภายในวัดมี พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ภ.ป.ร. ทำจากหินอ่อนสีขาวปางปรินิพพานที่ใหญ่ที่สุดในไทย

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนโบราณในอดีต แสดงถึงความเชื่อและความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายมหายานแล ะเถรวาท ตั้งแต่ยุคสมัยทวารวดี มีเรื่องเล่าและตำนานที่น่าสนใจ

ข้อแนะนำ

ควรจองทริปล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เตรียมอุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม แว่นตากันแดด เตรียมชุดมาเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ ควรเคารพกฎและข้อบังคับต่างๆ ของชุมชน

การเดินทาง

จากตัวเมืองอุดรธานี ขับรถไปตามถนนหมายเลข 2 แล้วไปต่อที่ถนนหมายเลข 2021 เลี้ยวขวาไปตามถนนบริบารภูมิเขต แล้วเข้าสู่ถนนหมายเลข 2348 ขับต่อไปประมาณ 40 นาที ถึงหมู่บ้านคีรีวงกต

เบอร์ติดต่อ

ผู้ใหญ่นรินทร์

0831479004

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.