MENU

Once as a Tourist

Once as a Tourist มาเที่ยวกันสักวันหนึ่ง เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่
ผ่านเส้นทางท่องเที่ยว 23 เส้นทาง จาก 42 ชุมชน ใน 15 จังหวัด
สัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตอันหลากหลายที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกเส้นทาง ลองมองโลก
ผ่านแว่นชุมชนสักวันหนึ่ง แล้วคำว่า "เที่ยว" ของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล

วีดีโอท่องเที่ยวเมืองไทย

วีดีโอท่องเที่ยวเมืองไทย

นครศรีธรรมราช

เมืองคอนมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณพร้อมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งน้ำตก ชายหาดและยอดเขาที่พร้อมมอบอากาศบริสุทธิ์ วัฒนธรรมพุทธและมุสลิมผสานกันอย่างลงตัวผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาหารอันมีเอกลักษณ์ ต้องชิมผลไม้เด่นให้ได้ ทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด

ลำปาง

หัวเมืองสำคัญของล้านนาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี มีพระธาตุลำปางหลวงเป็นศูนย์รวมจิตใจ รถม้าและชามตราไก่เป็นเอกลักษณ์คู่เมืองที่ต้องไปสัมผัส เครื่องเซรามิก หัตถกรรมไม้แกะสลัก บ้านไม้เก่าแก่ และการทอผ้าโบราณ เป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง หล่มภูเขียวและน้ำพุร้อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าตื่นใจ

ยะลา

ใต้สุดแดนสยามที่มีความงดงามทางธรรมชาติอย่างน้ำตกฮาลาซะห์ที่อยู่ท่ามกลางป่าดิบเขาผังเมืองยะลาวางตัวเป็นระเบียบมีเอกลักษณ์ ตัวเมืองเบตงมีอาหารอร่อยมากมาย ชุมชนท่องเที่ยวใกล้ผืนป่าฮาลา-บาลายังคงวิถีชาวจีนมลายูและดำรงภูมิปัญญาที่น่าสนใจทะเลหมอกอัยเยอร์เวงเป็นจุดชมวิวงดงามที่สุดในภาคใต้

สุพรรณบุรี

เมืองโบราณอายุกว่า 3,000 ปีที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรี เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเหมาะกับการเกษตร อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผักและผลไม้ มีการอนุรักษ์วิถีดั้งเดิม เช่น การสานกะเหลวไทยพวน ยาดมสมุนไพรโบราณ ขนมจีนโบราณ ทำให้เมืองอู่ทองแห่งนี้มีเสน่ห์ไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายน่าสนใจ

สกลนคร

เมืองสกลนครมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติมากมาย มีผ้าย้อมครามเป็นภูมิปัญญาสืบต่อที่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะและลวดลายที่สวยงาม จนมีถนนผ้าครามทุกวันเสาร์อาทิตย์ป่าเขาชมภูพานมีความงามชวนหลงใหล ทั้งผืนป่า น้ำตก ผาหิน และทุ่งดอกไม้ มีวัดดังหลายแห่งที่ผู้ศรัทธาจะได้เคารพสักการะ

ปราจีนบุรี

เป็นหัวเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เพราะมีอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกโลกถึง 3 แห่ง มาฆปูรมีศรีปราจีนเป็นประเพณีสำคัญ มีการเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ผลไม้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และอาหารไทยรสเด็ดคือของดีเมืองปราจีนฯ

ปัตตานี

ปัตตานีเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ปัจจุบันมีตึกเก่าย่านเก่าที่มีเสน่ห์ชวนค้นหา ชาวบ้านยังคงวิถีชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม มีสวนยาง สวนผลไม้ ชายหาด ประมงพื้นบ้าน และผืนป่าสันกาลาคีรีที่รอให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมและพักผ่อนหย่อนใจ

นราธิวาส

บางนราหรือมนารอ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้า มีทั้งป่าดิบเขา ป่าพรุ น้ำตก ทะเล และอาหารอร่อยมากมายหลากหลายงานศิลป์บนพริ้วคลื่นของเรือกอและและวิถีร่อนทองอันเรียบง่ายคือเสน่ห์ชุมชนชวนหลงใหล วัด มัสยิด ศาลเจ้า และอาคารบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและอายุเก่าแก่

แม่ฮ่องสอน

กว่า 90% ของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นภูเขาสูง มีความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ ทั้งภาษา การแต่งกาย และอาหารของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆ สามารถท่องเที่ยวได้แทบทั้งปีเพราะอากาศเย็นสบาย วิวทิวทัศน์ วิถีชีวิตที่เรียบง่าย และผลิตผลของพืชเมืองหนาว เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว

อุดรธานี

อุดรธานี ประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีน เมืองเศรษฐกิจที่ห่างจากลาวเพียง 50 กิโลเมตร มีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ผสมผสานระหว่างจีน ญวณ ลาว และไทย มีวัดวาอารามมากมายให้ได้ชื่นชมความงดงามและสงบร่มเย็น เป็นแหล่งมรดกโลกอารยธรรม 5,000 ปี ประเพณีทางพุทธศาสนาและดนตรีหมอลำเป็นเอกลักษณ์

จันทบุรี & ระยอง

Once as a Tourist

สมุทรสงคราม & สมุทรสาคร

Once as a Tourist

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.